Nieuwsbrief

Nieuws van Landgoed de Rading

Beste lezers, Dit is de eerste nieuwsbrief van het jaar 2021. We zijn alweer vier weken enthousiast onderweg. En ondanks dat we midden in de winter zitten en ook nog eens de Corona lock down, weten we ons best te vermaken. De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn in volle gang. De tuin wordt bemest,…